Uw persoonsgegevens zijn bij ons absoluut veilig
Het Friedrichstadt-Palast verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens, BDSG) en het Telemediengezetz (Duitse wetgeving inzake internetmedia, TMG). Dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens slechts in twee gevallen plaatsvindt: er is sprake van een wettelijke uitzondering op het algemene verbod op de verwerking van persoonsgegevens; of u hebt ons uitdrukkelijke toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens gegeven.

 

Het hanteren van persoonsgegevens en anonieme gegevens
Onder persoonsgegevens wordt in het recht inzake de bescherming van persoonsgegevens verstaan: alle gegevens die tot een individuele persoon kunnen worden herleid. In eerste instantie zijn dat uw naam, uw adres en uw telefoonnummer. Maar ook onpersoonlijke informatie kan in combinatie met andere gegevens persoonsgegevens vormen. In tegenstelling daarmee gaat het bij anonieme gegevens om informatie die niet tot een bepaalde persoon herleidbaar is.

 

Als u tijdens uw bezoek van onze website geen gebruik maakt van de bestelprocedure, registreren wij ook geen tot uw persoon herleidbare gegevens. Pas in het kader van het bestelproces registreren wij via ons bestelsjabloon uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en e-mailadres en de voor de gewenste betaalwijze benodigde gegevens in ons klantenbestand. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor service-doeleinden binnen de website palast.berlin. Dit om u het aanbod van Friedrichstadt-Palast te presenteren en/of u de herhaalde invoer van reeds verschafte gegevens te besparen, en een en ander slechts zo veel als nodig.

 

Gegevens worden uitsluitend dan en alleen voor dat doel aan derden doorgegeven waar dit voor het uitvoeren van het contract met de klant nodig is. Indien niet anders aangegeven, worden uw gegevens in geval van een aanvraag of contactopname tot wederopzegging elektronisch opgeslagen en gebruikt voor de afwikkeling en de verwerking van uw verzoek.

 

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het toestel van de gebruiker (PC, smartphone, enz.) specifieke informatie met betrekking tot het toestel op te slaan. Ze dienen de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus de gebruiker zelf (bijvoorbeeld voor het opslaan van toegangsgegevens, winkelwagentjes of formulieren). Daarnaast worden ze gebruikt om statistieken van de website te verzamelen en te analyseren, om zo de website te verbeteren. De gebruiker kan het gebruik van cookies zelf regelen. De meeste browsers hebben een optie om cookies slechts beperkt op te slaan, of zelfs helemaal te verhinderen. Merk echter op, dat het gebruik van de website en met name het gebruikerscomfort zonder cookies wordt beperkt.

 

U kunt veel advertentiecookies van ondernemingen via de site www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren bekijken en beheren.

 

Verzamelen van geanonimiseerde gegevens
Het verzamelen van geanonimiseerde gegevens op de site www.palast.berlin vindt plaats via Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. („Google”). Google Analytics maakt gebruik van z.g. „Cookies”: tekstbestanden die worden opgeslagen op de computers van de gebruiker. Dit maakt analyse van uw gebruik van de site mogelijk. Tijdens uw gebruik van deze website krijgen wij kennis van de website waar u vandaan komt, de naam van uw internetprovider, de webpagina’s die u bij ons bezoekt, welke pagina’s u bij ons oproept en de datum en tijdsduur van het bezoek. Deze gegevens worden voor statistische doelen geanalyseerd. U als individuele gebruiker blijft daarbij anoniem. De informatie die het cookie over het gebruik dat de gebruiker van deze website maakt, genereert wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

 

Door op onderstaande link te klikken, voorkomt u de registratie door Google Analytics. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat voortaan de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt. Google Analytics uitschakelen

 

Analyse
Het op deze website geïmplementeerde Google Analytics ondersteunt beeldschermadvertenties. Friedrichstadt-Palast en externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies. Het gecombineerde gebruik van first-party cookies (bijvoorbeeld Google Analytics-cookies) en third-party cookies (bijv DoubleClick-cookie) maakt op basis van uw eerdere bezoeken aan deze website een anonieme evaluatie van demografische kenmerken en interesses mogelijk. U kunt met Instellingen voor advertenties Google Analytics voor beeldschermadvertenties uitschakelen en weergaven in het Google display-netwerk aanpassen. Op deze pagina wordt gebruik gemaakt van de volgende functies van AdWords: belangstellingscategorieën, leeftijd, vergelijkbare doelgroepen en andere vormen van op interesses gebaseerd adverteren.

 

Gegevensbescherming
De overdracht van uw gegevens bij aankoop van een ticket via onze website vindt plaats via een beveiligde SSL-verbinding. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens versleuteld worden overgedragen en dat uw gegevens niet door derden gebruikt kunnen worden.

 

Aanmelden bij de nieuwsbrief
Indien u zich voor een van onze nieuwsbrieven hebt aangemeld, registreren wij voor de looptijd van uw abonnement de persoonsgegevens die u aan ons hebt opgegeven. U kunt het gebruik van deze gegevens te allen tijde herroepen. De nieuwsbrief kunt u te allen tijde zonder opgave van redenen kosteloos opzeggen door onderaan de nieuwsbrief op de link „Afmelden” te klikken.

 

Conversiemeting met de Bezoekeractie-pixels van Facebook
Door deze website te bezoeken, wordt de “Bezoekeractie-pixels” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ingesteld. Daarmee kunnen de acties van gebruikers worden gemeten na het bekijken van of het klikken op een Facebook-advertentie van Friedrichstadt-Palast. Zo kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden worden geregistreerd. De geregistreerde gegevens zijn anoniem, dit betekent dat wij geen toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Deze gegevens worden echter wel opgeslagen en verwerkt door Facebook. Bij deze informeren wij u daarover voor zover wij kunnen. Facebook kan deze informatie met uw Facebook-account verbinden, en ook voor promotionele doeleinden gebruiken, volgens het Facebook-beleid voor het gebruik van gegevens www.facebook.com/about/privacy/.

 

Als u geen advertenties op Facebook en hun partners wenst te zien, kunt u hieronder inloggen op Facebook. Onder Instellingen >> Advertenties kunt u dan telkens neen/geen selecteren.

 

Advolution
advolution gebruikt cookies om reclamemedia die in opdracht van de klanten van advolution worden verstuurd voor de gebruiker aan te sturen en te optimaliseren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het maximale aantal reclamemedia die een gebruiker te zien krijgt. In individuele gevallen gebruikt advolution informatie van opgeslagen cookies voor het verkrijgen van statistisch informatie. advolution slaat op de gebruikte van cookies geen tot personen herleidbare gegevens op zoals naam. e-mailadres of andere persoonsgegevens. Alle informatie is volstrekt geanonimiseerd en bevat technische informatie zoals weergavefrequentie en weergavedatum van de reclamemedia, de gebruikte browser alsmede het geïnstalleerde besturingssysteem.

 

Door op Opt-out te klikken, wordt de aanmaak van geanonimiseerde gegevens gestopt. In dat geval vervangt advolution het huidige cookie door een nieuw opt-outcookie. Dit opt-outcookie verwijdert de tot nu toe opgeslagen informatie, inclusief het IP-adres, en voorkomt dat er verder nog geanonimiseerde informatie wordt opgeslagen. BELANGRIJKRIJK: als dit opt-outcookie wordt verwijderd, kan advolution niet meer vaststellen dat er een opt-out heeft plaatsgevonden. In zo’n geval moet de opt-outprocedure worden herhaald.

 

Opt-outlink: http://advolution.de/datenschutz.php

 

Gebruik van The Trade Desk Remarketing
Deze website gebruikt de Remarketing-functie van The Trade Desk Inc. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers op interesses gebaseerde advertenties op externe websites te presenteren. De browser van de websitebezoeker slaat zogeheten “cookies“ op, tekstbestanden die op uw PC worden opgeslagen en die het mogelijk maken de bezoeker opnieuw te herkennen als deze externe websites bezoekt.

 

Op externe pagina’s kunnen dan advertenties die betrekking hebben op de inhoud van het Friedrichstadt-Palast, worden gepresenteerd aan de bezoekers. Volgens de informatie van Trade Desk worden tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens verzameld. Als u de Remarketing-functie van The Trade Desk toch niet wenst, dan kunt u dit stopzetten door de juiste instellingen op http://www.adsrvr.org/opt-out.htmlaan te passen. Verdere informatie over The Trade Desk Remarketing leest u op: www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

Naar boven