ו 22 פבר 22 פבר
יום שישי
ש 23 פבר 23 פבר
יום שבת
א 24 פבר 24 פבר
יום ראשון
ב 25 פבר 25 פבר
יום שני

אין הצגה

ג 26 פבר 26 פבר
יום שלישי
ד 27 פבר 27 פבר
יום רביעי

אין הצגה

ה 28 פבר 28 פבר
יום חמישי
ו 01 מרץ 01 מרץ
יום שישי
א 03 מרץ 03 מרץ
יום ראשון
ב 04 מרץ 04 מרץ
יום שני

אין הצגה

ג 05 מרץ 05 מרץ
יום שלישי
ה 07 מרץ 07 מרץ
יום חמישי
ו 08 מרץ 08 מרץ
יום שישי
א 10 מרץ 10 מרץ
יום ראשון
ב 11 מרץ 11 מרץ
יום שני

אין הצגה

ג 12 מרץ 12 מרץ
יום שלישי
ד 13 מרץ 13 מרץ
יום רביעי

אין הצגה

ה 14 מרץ 14 מרץ
יום חמישי
ו 15 מרץ 15 מרץ
יום שישי
א 17 מרץ 17 מרץ
יום ראשון

אין הצגה

ג 19 מרץ 19 מרץ
יום שלישי
ד 20 מרץ 20 מרץ
יום רביעי

אין הצגה

ה 21 מרץ 21 מרץ
יום חמישי
ו 22 מרץ 22 מרץ
יום שישי
א 24 מרץ 24 מרץ
יום ראשון
ב 25 מרץ 25 מרץ
יום שני

אין הצגה

ג 26 מרץ 26 מרץ
יום שלישי
ד 27 מרץ 27 מרץ
יום רביעי

אין הצגה

ה 28 מרץ 28 מרץ
יום חמישי
ו 29 מרץ 29 מרץ
יום שישי
א 31 מרץ 31 מרץ
יום ראשון

אין הצגה

ב 01 אפר 01 אפר
יום שני

אין הצגה

ג 02 אפר 02 אפר
יום שלישי
ד 03 אפר 03 אפר
יום רביעי

אין הצגה

ה 04 אפר 04 אפר
יום חמישי
ו 05 אפר 05 אפר
יום שישי
א 07 אפר 07 אפר
יום ראשון
ג 09 אפר 09 אפר
יום שלישי
ד 10 אפר 10 אפר
יום רביעי

אין הצגה

ה 11 אפר 11 אפר
יום חמישי
ו 12 אפר 12 אפר
יום שישי
א 14 אפר 14 אפר
יום ראשון
ב 15 אפר 15 אפר
יום שני

אין הצגה

ג 16 אפר 16 אפר
יום שלישי
ד 17 אפר 17 אפר
יום רביעי

אין הצגה

ה 18 אפר 18 אפר
יום חמישי
ו 19 אפר 19 אפר
יום שישי
א 21 אפר 21 אפר
יום ראשון
ב 22 אפר 22 אפר
יום שני

אין הצגה

ג 23 אפר 23 אפר
יום שלישי
ה 25 אפר 25 אפר
יום חמישי
ו 26 אפר 26 אפר
יום שישי
א 28 אפר 28 אפר
יום ראשון
ג 30 אפר 30 אפר
יום שלישי
ד 01 מאי 01 מאי
יום רביעי

אין הצגה

ה 02 מאי 02 מאי
יום חמישי
ו 03 מאי 03 מאי
יום שישי
א 05 מאי 05 מאי
יום ראשון

אין הצגה

ב 06 מאי 06 מאי
יום שני

אין הצגה

ג 07 מאי 07 מאי
יום שלישי
ד 08 מאי 08 מאי
יום רביעי

אין הצגה

ה 09 מאי 09 מאי
יום חמישי
ו 10 מאי 10 מאי
יום שישי
א 12 מאי 12 מאי
יום ראשון
ב 13 מאי 13 מאי
יום שני

אין הצגה

ג 14 מאי 14 מאי
יום שלישי
ד 15 מאי 15 מאי
יום רביעי

אין הצגה

ה 16 מאי 16 מאי
יום חמישי
ו 17 מאי 17 מאי
יום שישי
א 19 מאי 19 מאי
יום ראשון
ב 20 מאי 20 מאי
יום שני

אין הצגה

ג 21 מאי 21 מאי
יום שלישי
ד 22 מאי 22 מאי
יום רביעי

אין הצגה

ה 23 מאי 23 מאי
יום חמישי
ו 24 מאי 24 מאי
יום שישי
א 26 מאי 26 מאי
יום ראשון

אין הצגה

ב 27 מאי 27 מאי
יום שני

אין הצגה

ג 28 מאי 28 מאי
יום שלישי
ד 29 מאי 29 מאי
יום רביעי
ה 30 מאי 30 מאי
יום חמישי
ו 31 מאי 31 מאי
יום שישי
א 02 יונ 02 יונ
יום ראשון

אין הצגה

ב 03 יונ 03 יונ
יום שני

אין הצגה

ג 04 יונ 04 יונ
יום שלישי
ד 05 יונ 05 יונ
יום רביעי

אין הצגה

ה 06 יונ 06 יונ
יום חמישי
ו 07 יונ 07 יונ
יום שישי
א 09 יונ 09 יונ
יום ראשון
ב 10 יונ 10 יונ
יום שני

אין הצגה

ג 11 יונ 11 יונ
יום שלישי
ד 12 יונ 12 יונ
יום רביעי

אין הצגה

ה 13 יונ 13 יונ
יום חמישי
ו 14 יונ 14 יונ
יום שישי
א 16 יונ 16 יונ
יום ראשון

אין הצגה

ב 17 יונ 17 יונ
יום שני

אין הצגה

ג 18 יונ 18 יונ
יום שלישי
ד 19 יונ 19 יונ
יום רביעי

אין הצגה

ה 20 יונ 20 יונ
יום חמישי
ו 21 יונ 21 יונ
יום שישי
א 23 יונ 23 יונ
יום ראשון

אין הצגה

ב 24 יונ 24 יונ
יום שני

אין הצגה

ג 25 יונ 25 יונ
יום שלישי
ד 26 יונ 26 יונ
יום רביעי

אין הצגה

ה 27 יונ 27 יונ
יום חמישי
ו 28 יונ 28 יונ
יום שישי
א 30 יונ 30 יונ
יום ראשון

אין הצגה

ב 01 יול 01 יול
יום שני

אין הצגה

ג 02 יול 02 יול
יום שלישי
ד 03 יול 03 יול
יום רביעי

אין הצגה

ה 04 יול 04 יול
יום חמישי
ו 05 יול 05 יול
יום שישי
א 07 יול 07 יול
יום ראשון

תיאטרון הולידיי

ב 08 יול 08 יול
יום שני

תיאטרון הולידיי

ג 09 יול 09 יול
יום שלישי

תיאטרון הולידיי

ד 10 יול 10 יול
יום רביעי

תיאטרון הולידיי

ה 11 יול 11 יול
יום חמישי

תיאטרון הולידיי

ו 12 יול 12 יול
יום שישי

תיאטרון הולידיי

ש 13 יול 13 יול
יום שבת

תיאטרון הולידיי

א 14 יול 14 יול
יום ראשון

תיאטרון הולידיי

ב 15 יול 15 יול
יום שני

תיאטרון הולידיי

ג 16 יול 16 יול
יום שלישי

תיאטרון הולידיי

ד 17 יול 17 יול
יום רביעי

תיאטרון הולידיי

ה 18 יול 18 יול
יום חמישי

תיאטרון הולידיי

ו 19 יול 19 יול
יום שישי

תיאטרון הולידיי

ש 20 יול 20 יול
יום שבת

תיאטרון הולידיי

א 21 יול 21 יול
יום ראשון

תיאטרון הולידיי

ב 22 יול 22 יול
יום שני

תיאטרון הולידיי

ג 23 יול 23 יול
יום שלישי

תיאטרון הולידיי

ד 24 יול 24 יול
יום רביעי

תיאטרון הולידיי

ה 25 יול 25 יול
יום חמישי

תיאטרון הולידיי

ו 26 יול 26 יול
יום שישי

תיאטרון הולידיי

ש 27 יול 27 יול
יום שבת

תיאטרון הולידיי

א 28 יול 28 יול
יום ראשון

תיאטרון הולידיי

ב 29 יול 29 יול
יום שני

תיאטרון הולידיי

ג 30 יול 30 יול
יום שלישי

תיאטרון הולידיי

ד 31 יול 31 יול
יום רביעי

תיאטרון הולידיי

ה 01 אוג 01 אוג
יום חמישי

אין הצגה

ו 02 אוג 02 אוג
יום שישי

אין הצגה

ש 03 אוג 03 אוג
יום שבת

אין הצגה

א 04 אוג 04 אוג
יום ראשון

אין הצגה

ב 05 אוג 05 אוג
יום שני

אין הצגה

ג 06 אוג 06 אוג
יום שלישי

אין הצגה

ד 07 אוג 07 אוג
יום רביעי

אין הצגה

ה 08 אוג 08 אוג
יום חמישי

אין הצגה

ו 09 אוג 09 אוג
יום שישי
א 11 אוג 11 אוג
יום ראשון

אין הצגה

ב 12 אוג 12 אוג
יום שני

אין הצגה

ג 13 אוג 13 אוג
יום שלישי
ד 14 אוג 14 אוג
יום רביעי

אין הצגה

ה 15 אוג 15 אוג
יום חמישי
ו 16 אוג 16 אוג
יום שישי
א 18 אוג 18 אוג
יום ראשון

אין הצגה

ב 19 אוג 19 אוג
יום שני

אין הצגה

ג 20 אוג 20 אוג
יום שלישי
ד 21 אוג 21 אוג
יום רביעי

אין הצגה

ה 22 אוג 22 אוג
יום חמישי
ו 23 אוג 23 אוג
יום שישי
א 25 אוג 25 אוג
יום ראשון

אין הצגה

ב 26 אוג 26 אוג
יום שני

אין הצגה

ג 27 אוג 27 אוג
יום שלישי
ד 28 אוג 28 אוג
יום רביעי

אין הצגה

ה 29 אוג 29 אוג
יום חמישי
ו 30 אוג 30 אוג
יום שישי
א 01 ספט 01 ספט
יום ראשון

אין הצגה

ב 02 ספט 02 ספט
יום שני

אין הצגה

ג 03 ספט 03 ספט
יום שלישי
ד 04 ספט 04 ספט
יום רביעי

אין הצגה

ה 05 ספט 05 ספט
יום חמישי
ו 06 ספט 06 ספט
יום שישי
א 08 ספט 08 ספט
יום ראשון
ב 09 ספט 09 ספט
יום שני

אין הצגה

ג 10 ספט 10 ספט
יום שלישי
ד 11 ספט 11 ספט
יום רביעי

אין הצגה

ה 12 ספט 12 ספט
יום חמישי
ו 13 ספט 13 ספט
יום שישי
א 15 ספט 15 ספט
יום ראשון

אין הצגה

ב 16 ספט 16 ספט
יום שני

אין הצגה

ג 17 ספט 17 ספט
יום שלישי
ד 18 ספט 18 ספט
יום רביעי

אין הצגה

ה 19 ספט 19 ספט
יום חמישי
ו 20 ספט 20 ספט
יום שישי
א 22 ספט 22 ספט
יום ראשון

אין הצגה

ב 23 ספט 23 ספט
יום שני

אין הצגה

ג 24 ספט 24 ספט
יום שלישי
ד 25 ספט 25 ספט
יום רביעי

אין הצגה

ה 26 ספט 26 ספט
יום חמישי
ו 27 ספט 27 ספט
יום שישי
א 29 ספט 29 ספט
יום ראשון
ב 30 ספט 30 ספט
יום שני

אין הצגה

ג 01 אוק 01 אוק
יום שלישי
ד 02 אוק 02 אוק
יום רביעי

אין הצגה

ה 03 אוק 03 אוק
יום חמישי

אין הצגה

ו 04 אוק 04 אוק
יום שישי
ש 05 אוק 05 אוק
יום שבת