Sikkerhed

Sikkerhed og velvære for Palasts gæster og medarbejdere har højeste prioritet. Hermed har vi fornøjelsen af orientere dig om nogle af vores sikkerhedsforanstaltninger:

 

  • Kørsel op til Palasts hovedindgang forhindres af faste pullerter. – Trappen op til hovedindgangen er en ekstra forhindring mod påkørsel med høj hastighed.
  • Det er ikke muligt at få adgang til foyeren eller teatersalen uden gyldig billet, fordi alle adgange er bemandet med og kontrolleres af servicepersonale, også under showet og i pausen.
  • Det er ikke tilladt at medbringe garderobe og bagage i tilskuersalen. Frakker, jakker samt rygsække, bagage og tasker fra 45x40x20 cm skal afleveres i garderoben. Det anbefales på det kraftigste, at du altid har personlige værdigenstande som nøgler og tegnebog på dig.

 

 

  • Palasts uddannede servicepersonale forbeholder sig retten til – under tilstedeværelse af den pågældende gæst – at kontrollere enkelte eller alle gæsters rygsække og tasker.
  • Ved hovedindgangen er der to sikkerhedssluser. Alle gæster skal igennem disse sluser, også i pausen, når de forlader teatret, f.eks. for at ryge. Detektorerne tilhører den nyeste generation og er også sikre i forbindelse med pacemakere. Hvis du har en pacemaker og alligevel er usikker, fremvis venligst dokumentation herfor, så skal du ikke igennem slusen. Sikkerhedsmedarbejderne har også håndbårne detektorer, så de ved behov kan kontrollere tasker og andet, som detektorerne registrerer.
  • Tre uddannede brandvagter er tilstede under hver forestilling.
  • Inden hver forestilling går medarbejdere fra foyeren gennem rækkerne i parkettet og galleriet for at tjekke, om der er efterladte genstande.

 

 

  • Opmærksomhed er den bedste prævention. Vent ikke, hvis du har en mavefornemmelse af, at noget er galt. Ring straks til 110. Det er altid det bedste nummer at ringe til. Der ved man efter din konkrete beskrivelse straks, hvad der skal gøres. Hvis det er muligt, underret så også vores servicepersonale.
  • I et snævert samarbejde med Landeskriminalamt für Prävention, den ansvarlige politidirektør og sikkerhedsingeniøren er der gennemført personelle og bygningstekniske foranstaltninger i Palast, og processer er blevet tilpasset for på alle måder og på professionel vis at sikre og beskytte bygningen.
  • En ekstern sikkerhedsingeniør gennemfører regelmæssigt sikkerhedsvurderinger og -kontroller af begivenheder og processer, og der foreligger evakueringsplaner for nødsituationer, som medarbejderne (heriblandt 39 førstehjælpsmedarbejdere) med jævne mellemrum instrueres i.

 

Hvordan forholder man sig i situationer, hvor der er skydevåben involveret?

I Europa hører disse situationer til sjældenhederne. I denne pdf kan du læse vores grundlæggende anbefalinger til, hvordan du skal forholde dig.

Situationer, hvor der er skydevåben involveret (pdf)

 

Alle sikkerhedsforanstaltninger i og omkring Palast i detaljeret form

I følgende pdf finder du sikkerhedsforanstaltninger i og omkring Palast i endnu mere detaljeret form.

Sikkerhedsforanstaltninger i og omkring Palast (pdf)

 

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål eller gode idéer, skriv gerne til os på feedback@palast.berlin, eller ring til vores hotline mellem kl. 9 og 20 på +49-30-2326 2327.

Fotoer: Nady El-Tounsy

Tilbage til toppen

Ved at bruge Chat-funktionen samtykker du i Friedrichstadt-Palast og SnapEngage databeskyttelsesbestemmelser.

Live Chat